Бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулж 6 хувьд хүргэхээр болов

2020-11-23

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хороо ээлжит бусаар хуралдаж гаргасан шийдвэрээ яг одоо танилцуулж байна. Төв банкны Бодлогын хорооны шийдвэрээр бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулж 6 хувьд хүргэж байна.

Монголбанкны ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн, манай улсад гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн Бэлэн байдлын зэргийн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор 11 дүгээр сарын 23-нд Мөнгөний бодлогын хороо хуралдлаа. Өнөөдрийн хурлаар:

  • Бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулж 6 хувь хүргэх,
  • банкны төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 2.5 нэгж хувиар бууруулж 6 хувьд тогтоох,
  • Эргэн төлөлт нь доголдсон хэрэглээний зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийж, хугацааг сунгах арга хэмжээг  2021 оны 7 дугаар сарын 1 хүртэл үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх,
  • ЖДҮ, уул уурхайн бус экспортыг дэмжихэд зориулсан урт хугацаат дахин санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх зэрэг багц шийдвэр гаргасан талаар мэдэгдлээ.

Холбоотой мэдээ