“COVID-19” халдварын зорилтот болон сайн дурын шинжилгээнд 89 828 хүн хамрагджээ

2020-12-01

Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар, коронавируст халдварын шинжилгээний 123 төв, явуулын 2 баг нийт 7197 хүнд шинжилгээ хийжээ.

Ингэснээр 2020 оны 11 дүгээр сарын 14-нөөс хойш нийт 89 828 хүнийг шинжилгээнд хамруулаад байна. Эдгээр шинжилгээний цэгт нийт 750 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн ажиллаж байгаа юм.

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас “COVID-19” халдварын хавьтлын болон сайн дурын шинжилгээ, мөн голомтын бүсэд хийх өргөтгөсөн шинжилгээний төвүүдийг ажиллуулж байна.

Тухайлбал,

  • 2020.11.14-нөөс эхлэн “COVID-19” халдварын батлагдсан тохиолдын ойрын болон дам хавьтлыг шинжилгээнд хамруулах 18 цэг,
  • 2020.11.17-ноос “COVID-19” халдварын сайн дурын шинжилгээ өгөх хүсэлтэй иргэдийг шинжилгээнд хамруулах цэгийг 92 өрхийн эрүүл мэндийн төв,
  • 2020.11.24-нөөс“COVID-19” халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн голомтын бүсэд өргөтгөсөн байдлаар  шинжилгээ хийх 12 төвийг тус тус ажиллуулж байна.

Холбоотой мэдээ